Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden van onze dierbare penningmeester Joop Zuidema.

JOOP ZUIDEMA
† 17 augustus 2022

Gedurende vele jaren heeft Joop zich voor onze Stichting ingespannen als een ware,
trouwe en consciëntieuze thesaurier, waarvoor we hem innig dankbaar zijn en blijven.
Joop was dol op muziek en had grote waardering voor het leven en werk van Cornelis Dopper. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en zijn zakelijke argumenten droegen
in hoge mate bij tot de besluitvorming tijdens bestuursvergaderingen. Zijn wijze
raadgevingen en doordachte adviezen waren dikwijls van doorslaggevend belang.
Met Joop verliezen wij niet alleen een ervaren en belangrijk bestuurder, maar ook een aimabele vriend, die altijd benaderbaar en toegankelijk was, ook op het persoonlijke vlak.
Joop laat een grote leegte achter in onze hoofden en harten; we zullen hem enorm missen
en zijn nagedachtenis altijd in ere houden.

Bestuur Stichting Cornelis Dopper

Categorieën: Nieuws