Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de Stichting Cornelis Dopper is: belangstelling te bevorderen voor het leven en werk van Cornelis Dopper.
Dat doel trachten we te bereiken of hebben we reeds bereikt door:

  • het verzamelen van al Doppers composities en geschriften
  • het verrichten en stimuleren van onderzoek naar zijn leven en werk
  • het uitgeven en doen uitvoeren van zijn composities
  • publicaties: Geannoteerde bibliografie en lijst van composities, 1993; Biografie: Schitteren op de tweede rang. Cornelis Dopper (1870-1939), zijn leven, werk en wereld, november 2002
  • het opbouwen en in stand houden van een documentatiecentrum